КОНТАКТ

АКО ИМАТЕ ВЪПРОСИ КЪМ НАС

Пишете на e-mail: office@liveros.eu

Адрес за кореспонденция:

София, ул. Тунджа 23

Контакт

Мобилен телефон: + 359 877 539 859 Електронна поща:: office@liveros.eu

Работно време:

Понеделник - петък: 9.30 - 17.00 часа

Изпрати съобщение